تولیدات صنایع دکوراسیون پویا

کابینت آشپزخانه/کمد دیواری/تخت تاشو و…

با توجه به این مسئله که در عصر حاضر و دوران گسترش مصرف گرایی ، استفاده از فضای داخلی همواره یکی از مسائل مهم و مورد توجه مردم جامعه میباشد ، مجموعه ما استفاده بهینه از فضاهای کوچک با بیشترین کاربرد را سر لوحه قرار داده است.
در این راستا سعی شده که از فضاهای موجود بهترین بهره برداری جهت ساماندهی ابزار و لوازم برقی و همینطور اقلام مصرفی و مایحتاج روزانه به عمل آید .

به نحوی که ضمن در دسترس بودن هر یک از اقلام ،استفاده از آنها میسر و آسان باشد و نظم و ترتیب و زیبایی بصری مجموعه نیز حفظ شود.عکس کابینت آشپزخانه(تولیدات صنایع کوراسیون پویا/کابینت)

از این دست است :

 کابینت آشپزخانه که جهت ساماندهی ظروف ، مواد غذایی و وسایل گازی و برقی آشپزخانه بکار گرفته میشود.  همینطور کمد دیواری  و تخت خواب تاشو که با جای دهی رختخواب، لباسها و …. کمک شایانی به مصرف کننده جهت نظم دهی و مرتب نگاه داشتن اتاقها  می نماید.