نصب کابینت

عکس نصب کابینت

نصب کابینت مرحله پایانی کار در امر تولید محصولات بوده و از حساسیت بالایی برخوردار میباشد.

 دقت و مهارت نصاب در خصوص تولید محصولی باکیفیت و کارآمد، ضامن به ثمر رسیدن کلیه اقدامات انجام شده و رضایتمندی مشتری از محصول نهایی می باشد.

مجموعه صنایع دکوراسیون پویا با انتخاب نیروهای ماهر نصب، تلاش میکند مشتری ارزش مورد نظرش را از سفارش دریافت نماید.بدین ترتیب مجموعه را بعنوان تامین کننده ای معتمد در نظر خواهد سپرد.

نصاب با استفاده از نقشه (نصب کابینت) ارائه شده از واحد طراحی ، اقدام به جا نمایی کابینها و نماها مینماید.مرحله نصب کابینت، مرحله تلفیق محصول تولید شده با دیوارهای آشپزخانه که توسط اکیپ ساختمان ساز تکمیل گردیده، می باشد.

بی توجهی اکیپهای ساختمان ساز و تراز نبودن دیوارها، در انجام عملیات نصب بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

برای نصب کابینت، کابین های زمینی با پایه کابینتی روی زمین قرار میگیرند و از پشت به دیوار پیچ میشوند و کابین های دیواری بوسیله فیتینگ به دیوار متصل میگردند.

صفحه کابینت که محل قرار گرفتن سینک، گاز رومیزی و …  می باشد روی کابین های زمینی قرار داده می شود.این صفحه میز کار موجود در آشپزخانه خواهد بود که در زمان آشپزی و کار در آشپزخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اندازه گیری و طراحی دقیق باعث میشود در مرحله نصب، کابینها به درستی در محل خود قرار گیرند و نیازی به تغییر ابعاد نخواهد بود.