کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه

,
کابینت آشپزخانه عنصر مهمی در شکل دهی فضای آشپزخانه و خانه است. آشپزخانه محل انبارش مواد غذایی مورد استفاده خانوار ، طبخ غذا و شست و شوی لوازم مرتبط است. این مساله آشپزخانه را به عنوان یکی از بخشهای مهم منزل مطرح مینماید. این مکان تراکم قابل …