baskets

سبدها و سوپر کابینتی

سبدها و سوپر های کابینتی آشپزخانه در سالهای اخیر امکان استفاده از فضای داخلی کابینت رو به بهترین شیوه به مصرف کننده ارائه کرده اند.

سبد سیب زمینی و پیاز، سوپری زمینی، سوپری بلند، سوپری یخچالی ، سبد کنج و  …. نمونه هایی از سبدهای آشپزخانه هستند که در کابینت دسترسی های فوق العاده ای ایجاد کرده و امکان استفاده از فضاهایی رو به مصرف کننده میدهند که قبلا هیچ دسترسی به آن نبوده است.برخی از انواع سبدهای آشپزخانه در ادامه برای آشنایی بیشتر ذکر میشود.

  1. سبد سوپر زمینی: این سبد مخصوص یونیت های زمینی و برای استفاده درست از فضای کابینت آشپزخانه طراحی شده اند.
  2. سبد سوپری بلند: این سبد مخصوص یونیت های کنار یخچالی و برای استفاده بهینه از فضاهای کنار یخچال و فریزر کاربرد دارد.
  3. سوپر وسط: این سبدها کاربردهای زیادی دارند و از لحاظ کف به ۲نوع کف توری و کف بسته تفسیم بندی می شوند،در میان این نوع سوپرها نمونه هایی که به درب کابینت وصل میشوند محبوبیت زیادی دارند.
  4. سبد آبچکان: برای کابینت سینک مورد استفاده قرار میگیرد.
  5. سبدهای نصب از بغل (مناسب ادویه جات و بطری)
  6. سبدهای نصب از کف (مناسب برای قوطی و بسته های کوچک)
  7. سبد مواد شوینده که معمولا زیر سینک نصب مى شود.
  8. سبد تک کشوی چند منظوره (برای قرار دادن ظروف،لیوان و حتی سیب زمینی و پیاز )سوپر یخچالی: این سوپرها در ابعاد گوناگون طراحی میشوند و برای ذخیره سازی در فضای آشپزخانه انتخاب ایده آلی هستند.