روش اندازه گیری آشپزخانه برای طراحی کابینت

,

روش اندازه گیری آشپزخانه برای طراحی کابینت

برای اندازه گیری ابعاد آشپزخانه و ارسال آن برای طراحی لازم است ابتدا یک نما از بالای آشپزخانه  بوسیله خطوط و اتصال آنها بکشید.اصلا مهم نیست که اندازه ها از تناسب خاصی تبعیت کنند و این نقشه فقط وضعیت قرار گرفتن دیوارها را نسبت به یکدیگر در آشپزخانه نشان خواهد داد.

در صورتی که درب بالکن یا هر درب دیگری در آشپزخانه وجود دارد محل درب را خالی قرار داده و خطی نکشید، در صورت دارا بودن پنجره محل پنجره را با کشیدن یک خط به موازات دیوار و بیرون از محیط آشپزخانه مشخص نمایید. در صورتی که ستون در میان آشپزخانه قرارگرفته ستون را رسم نمایید و در صورتی که آشپزخانه دارای آرک یا ابزار سقفی هست که با سقف آشپزخانه اختلاف سطح دارد محل قرار گرفتن این اختلاف باید مشخص گردد.

بدینوسیله یک نما از بالای کلی آشپزخانه در اختیار خواهیم داشت. در مرحله بعد روش اندازه گیری آشپزخانه برای طراحی کابینت ،می بایست محل قرار گرفتن شیر آب و خروجی فاضلاب و همینطور محل شیر گاز را بر روی خطوط شاخص دیوار مشخص نمایید.

معمولا در آشپزخانه ها یک شیر آب برای یخچال در نظر گرفته می شود، در نقشه خود محل قرار گرفتن شیر مذکور را نیز مشخص نمایید.
حال وقت اندازه گیری و ثبت اندازه های برداشته شده بر روی نقشه رسم شده می باشد. از یک سمت آشپزخانه شروع کنید .

تمام دیوارها را با دقت اندازه گیری نموده و در جلو آن بنویسید، اندازه پنجره و درب را هم در محل خود یادداشت نمایید،
اگر ستون در وسط فضای آشپزخانه  وجود دارد می بایست فاصله ستون را از دو دیواری که با هم تقاطع دارند اندازه گیری نموده و در محل خود ثبت نمایید.
همینطور اندازه اضلاع ستون نیز مورد نیاز خواهد بود.

در روش اندازه گیری آشپزخانه برای طراحی کابینت برای مشخص نمودن محل قرار گرفتن شیر آب و خروجی فاضلاب  فاصله این تاسیسات را از یکی از نقاط شروع یا پایان دیوار ثبت نمایید. این فاصله با دو عدد مشخص خواهد شد که یک عدد فاصله ابتدای مجموعه  شیر آب و خروجی فاضلاب بوده و عدد دیگر فاصله انتهای این دو و همینطور باید نشان دهید که اندازه ای که گرفته اید از کدام سمت دیوار می باشد.

اگر بیشتر از یک خروجی فاضلاب در دیوارهای آشپزخانه تعبیه شده برای تمام خروجی ها همین کار را انجام دهید .

در مرحله بعد می بایست فاصله شیر گاز و جهت آنرا از نقطه شروع یکی از خطوط شاخص دیوار مشخص نمایید . اکنون ما یک نما از بالای آشپزخانه با جا نمایی تاسیسات در دست داریم . بهتر است ارتفاع سقف را نیز اندازه گیری و در نقشه یادداشت نمایید و همینطور ارتفاع زیر آرک یا ابزار سقفی را که احتمالا در سقف آشپزخانه کار شده است.

برای اینکه طراح بتواند بدرستی اقدام به طراحی فضای آشپزخانه نموده و دید درستی در این خصوص داشته باشد، لازم است از تمام زوایای آشپزخانه عکس تهیه نموده و ارسال نمایید.

در این عکسها باید محل قرار گرفتن تاسیسات آب و فاضلاب، محل قرار گرفتن شیر گاز، محل قرار گرفتن شیر یخچال، محل قرار گرفتن کلید و پریزهای آشپزخانه ،محل قرار گرفتن سوراخ مربوط به هود و محل قرارگرفتن سوراخ تهویه هوای پاک مشخص باشد.

نکته: در صورتی که زاویه یا زوایایی از دیوارها غیر از ۹۰ درجه است می بایست اندازه زاویه اندازه گیری و در نقشه قید گردد.
اگر ایده یا نظری در خصوص چیدمان آشپزخانه دارید حتما در توضیحات پیوست نقشه برایمان ارسال فرمایید.
همکاران ما در بخش طراحی با استفاده از نقشه ارسالی و توضیحات پیوست اقدام به تهیه پلان بالای آشپزخانه نموده و همینطور چیدمان پیشنهادی را در اختیار شما قرار خواهند داد.

با توجه به بازخورد نظرات شما پلان بالای تهیه شده ویرایش شده و سپس برای تهیه طرح سه بعدی در اختیار طراحان مجموعه قرار خواهد گرفت.